Totes les col·leccions help tenen una finalitat solidaria i es creen de la ma de fundacions, associacions, institucions y hospitals amb compromís social.

Quan adquireixes qualsevol producte solidari help by Fit&Fun estas contribuint al benestar global.